Strona korzysta z technologii Cookies (zobacz Polityka prywatności). Jeśli nie zgadzasz się z tym opuść stronę.

Nowe, przejrzyste zasady sprzedaży ubezpieczeń - klienci na pewno zyskają!

Polska musi się dostosować do unijnych przepisów do lutego 2018 roku w zakresie ubezpieczeń. Co najważniejsze, ubezpieczyciele i agenci będą zobowiązani do precyzyjnego informowania czego dotyczy ubezpieczenie (OC, AC, na życie itp), a czego nie. Ponadto zasady współpracy agentów ubezpieczeniowych z ubezpieczycielami będą musiały się opierać na zasadach wykluczających preferowanie jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeniowego. Obiektywizm informacyjny zagwarantuje każdemu klientowi wybór najbardziej korzystnej oferty. Wygląda na to, że będzie lepiej.Przejrzyste zasady wynagradzania pośredników

Dzięki nowym przepisom, pośrednicy będą mieli obowiązek ujawniać, czy pobierane przez nich wynagrodzenie jest płacone przez klienta, czy  ma charakter prowizji pobieranej od ubezpieczyciela. Przyjmuje się, że klienci są zawsze na słabszej pozycji w porównaniu z podmiotem oferującym produkty ubezpieczeniowe. Dlatego ustawa w założeniu ma chronić interesy klientów. Czy przeniesienie obowiązku płacenia prowizji na konsumenta, będzie lepszym rozwiązaniem? Na pewno uderzy po kieszeni płacącego składki. Ale z drugiej strony, zapewni to, że pośrednik będzie obiektywny, nie będzie sugerował produktów ubezpieczyciela, od którego zgarnia profity. Ustawa wprost zabrania wynagradzania osób zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń  sposób, jaki  mógłby zachęcać ich do rekomendowania klientom konkretnych usług czy produktów. Ustawa też precyzuje, jakie informacje muszą zostać przekazane klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej.

Wysokość składki a zakres ubezpieczenia

Decydując się na ubezpieczenie, najczęściej skupiamy się na wysokości opłaty za nie. Rzadko kiedy rozpatrujemy, co tak naprawdę uzyskamy w zamian. I gdy dochodzi do szkody z OC lub nieszczęśliwego wypadku, następuje rozczarowanie. Teraz pośrednik lub agent będzie miał obowiązek szczegółowego wyjaśniania czego ubezpieczenie dotyczy, a czego mogłoby, za większą składkę. Dobrze jest świadomie dokonywać wyboru. Z doświadczenia pośredników ubezpieczeniowych wynika, że rodzice w szkole są skłonni zapłacić roczną składkę na NNW w wysokości ok. 40 zł, nie więcej. Nie pytają też, czego dokładnie dotyczy ubezpieczenie i w jakich sytuacjach może ono nam się przydać. A przecież wypadek wypadkowi nierówny.

Jakie korzyści dla klientów

Nowe przepisy w konsekwencji na pewno przyniosą pozytywne zmiany w zakresie ubezpieczeń. Konieczność dokładnej informacji na temat zakresu różnych ubezpieczeń wymusi przekazanie nam atrakcyjnych dla nas a nie agenta ofert (większa prowizja, lepsze nagrody za sprzedane ubezpieczenie). Warunki ubezpieczeń mogą zatem ulec poprawie, stać się korzystniejsze. Teraz agenci będą konkurowali ze sobą w sposób bezpośredni, warunkami ubezpieczenia. Konsument będzie dokładnie wiedział za co płaci i będzie wymagał. Ponieważ pośrednik – o ile tego typu forma pracy się utrzyma na rynku – będzie bardziej dbał o interesy klienta niż ubezpieczyciela, czyli tego kto mu płaci, mówiąc krótko – będzie przedstawiał swoją wiedzę o ubezpieczeniach najrzetelniej jak potrafi. Konsumenci natomiast, niestety, będą musieli się zmierzyć z faktem, że aby otrzymać dobre ubezpieczenie, nie wystarczy wybrać minimum z minimum w postaci OC. Jeśli chcemy dostać to, co nas satysfakcjonuje, niestety, musimy sięgać do głębiej do portfela.