NNW – co to jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Większość kierowców ubezpieczenie NNW posiada jakby z automatu, jako dodatkowe ubezpieczenie, przy obowiązkowym OC, nie zastanawiając się często ani nad zakresem jego obowiązywania, ani nad jego potrzebą opłacania. TU sprzedają je bowiem pod pozorem taniego, ale w pełni chroniącego od nieszczęśliwych wypadków pasażerów i kierowcę ubezpieczenia. Warto jednak wiedzieć po co nam NNW i kiedy tak naprawdę może okazać się przydatne.


Zabezpieczenie, które może nie chronić.....

Co to jest właściwie to NNW? Jak sama nazwa wskazuje ubezpieczenie NNW, to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, którym objęci są zarówno pasażerowie, jak i kierowca ubezpieczonego pojazdu. Jego posiadanie jest więc korzystne, ponieważ zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku poniesionych uszczerbków na zdrowiu, a nawet śmierci poszczególnych uczestników wypadku. Nie każde jednak NNW zapewni nam pełną ochronę, jak i nie zawsze to najtańsze będzie dla nas wystarczające. Kwota NNW zazwyczaj uzależniona jest od wariantu, jaki TU nam oferuje. Im większy zakres usług ( pomoc medyczna, opieka w szpitalu, hospitalizacja, bądź całkowita czy czasowa niezdolność do wykonywania pracy), a także im wyższa kwota ubezpieczenia, tym wyższa składka. Towarzystwa Ubezpieczeniowe często stosują trick, oferując NNW do podstawowego ubezpieczenia OC, przekonując, iż OC nie zapewnia tych samych świadczeń, a ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewni wypłatę odszkodowań również dla pasażerów, jeśli odniosą szkody na zdrowiu czy nawet życiu. Aczkolwiek często nie dopowiadają jednak, iż oferowane NNW jest w standardowej formie, z wieloma wyłączeniami i z bardzo niskimi kwotami ( maksymalnie do 10 000 złotych), co w przypadku długotrwałego leczenia, hospitalizacji czy rekonwalescencji nie pokryje nawet części poniesionych kosztów.

NNW a OC

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolnym i dodatkowym ubezpieczeniem, którego działanie i wypłacenie nie koliduje z innymi ubezpieczeniami. Możemy więc mieć zarówno NNW komunikacyjne, jak i na życie i z każdego w razie wypadku otrzymamy stosowne odszkodowanie. Faktem jest, że OC nie chroni ani osób, które spowodowały wypadek, ani ich współpasażerów. OC zabezpiecza materialnie poszkodowanych w wypadku i zwalnia jego sprawcę z pokrywania kosztów i strat poniesionych przez poszkodowanych. Dlatego faktycznie NNW jest przydatne, jeśli sam kierowca czy pasażerowie doznają uszczerbku na zdrowiu (nawet minimalnego), bądź jeśli dojdzie do poważniejszego wypadku, gdzie niezbędne jest długie leczenie czy też wykonanie skomplikowanych operacji..

Na co zwracać uwagę przy zakupie NNW?

Dzięki elastycznym i dopasowanym do potrzeb kierowców ofertom, łatwiej znaleźć takie NNW, które w pełni zaspokoi własne oczekiwania, a przy tym zamknie się w odpowiedniej kwocie. Wszystko uzależnione jest od tego w jaki sposób użytkujemy samochód, gdzie się poruszamy i co najważniejsze za czyje życie możemy odpowiadać (dzieci, znajomi, koleżanka z pracy). NNW może bowiem działać tylko na przykład w drodze do pracy, może obejmować swym zasięgiem teren RP, ale również zagranicy ( wybranych krajów, czy np. całej UE).


Kolejny czynnik, to od jakich zdarzeń i sytuacji chcemy się ubezpieczyć. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, podobnie jak w przypadku AC czy Assistance oferują i w NNW pakiety, które im bardziej rozszerzone, tym zapewniają większą ochronę, ale oznaczają płacenie również wyższej stawki.

Ważna jest też kwota ubezpieczenia. TU najczęściej zaznaczają minimalną granicę (5- 10 000 PLN), warto jednak wybierać uśrednione kwoty (między 20 a 100 000 złotych), by mieć pewność , że odszkodowanie pokryje dłuższe czy skomplikowane leczenie, na które nie uzyskamy refundacji z NFZ. Nie wszystkie TU jednak oferują tak wysokie progi, np. Ergo Hestia zapewnia maksymalny próg odszkodowania do 35 000 złotych. Ważny jest też czas w jakim uzyskamy pieniądze od TU, a także skala wyłączeń, która uniemożliwia wypłatę odszkodowania w konkretnych sytuacjach, mimo opłacania składki NNW.

Kiedy możemy nie uzyskać pieniędzy z NNW?

Konkretnie przypadki, które pozbawią nas wypłaty z NNW, określone są zawsze w OWU każdego TU. Warto je więc przeczytać przed podpisaniem umowy. Do najczęstszych i zarazem standardowych wyłączeń należą:

  • choroby zawodowe – ważny jest tu zakres prac, jaki wykonujemy,

  • samobójstwa ( zarówno usiłowanie, jak i popełnienie),

  • wypadki, do których doszło pod wpływem alkoholu, lub wszelkich innych środków odurzających,

  • wypadki będące konsekwencją udziału w protestach, działaniach wojennych itp.,

  • prowadzenie pojazdu bez ważnych uprawnień ( prawo jazdy, ubezpieczenie OC, przegląd techniczny itp.).

Korzystać czy nie korzystać z NNW?

Zaletą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest jego niczym nieograniczona rozpiętość czasowa. NNW bowiem możemy zakupić zarówno tylko na jeden dzień w roku np. w Generali ( wyjazd na urlop, dłuższe trasy weekendowe itp.), albo na cały rok (jeśli dziennie wozimy dzieci do przedszkola, mamy długą i niebezpieczną drogę do pracy, bądź TU nie przewiduje innej możliwości - np. Link 4). Oznacza to, że sami decydujemy czy kupujemy w pakiecie, czy tylko na konkretne okresy czasowe. NNW nie musi stanowić jednak dodatku do OC, wiele firm jak na przykład mBank, oferuje kompleksowe NNW, które chroni całą rodzinę od zdarzeń losowych, nie tylko podczas wypadków komunikacyjnych. Często więc takie rozwiązania są korzystniejsze, ponieważ w cenie nie zobaczymy aż tak dużych różnic, jak w samym pakiecie ubezpieczenia. Jeśli jednak wybieramy NNW komunikacyjne, warto zwracać uwagę, by w pakiecie znalazły się takie opcje jak na przykład zasiłek dzienny czy zwrot zakupów środków ortopedycznych ( np. PZU, Compensa), odszkodowanie za trwałą niezdolność do pracy (Warta), odszkodowanie za pobyt w szpitalu ( większość TU) itd. NNW jest więc przydatnym ubezpieczeniem, zwłaszcza, że poszkodowany w wypadku pasażer może również na drodze powództwa cywilnego zażądać od winnego kierowcy zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji czy odszkodowania za doznane krzywdy. Dzięki NNW możemy natomiast te straty znacznie rekompensować.

Gdzie kupić?

Dobrze, teraz kiedy już wiemy co to jest NNW i kiedy warto go kupić, najwyższy czas dowiedzieć się gdzie możemy zrobić. NNW, podobnie, jak OC czy AC możemy kupić zarówno w placówce dowolnego TU, jak i drogą on line. Nie musimy go jednak łączyć w pakiecie, ponieważ nie zawsze tam, gdzie OC będzie w atrakcyjnej cenie, uzyskamy dobre i przydatne NNW. Warto więc analizować oferty, by nie przepłacać, a jednocześnie być ubezpieczonym na wysoką kwotę od wszelkich zdarzeń i sytuacji losowych.Powiązane tematy