Ubezpieczenie roweru online - OC, NNW, Casco i bagażu

A może na rower? Czemu nie! Mając jednak na względzie stare polskie przysłowie - przezorny zawsze ubezpieczony - i tym razem lepiej wybrać się do najbliższego ubezpieczyciela i zabezpieczyć swoja rodzinę i siebie w razie wypadku, zderzenia z innym rowerzystą lub samochodem, a nawet kradzieży roweru. Nie każdy bowiem wie, iż zakup ubezpieczenia OC na rower jest nie tylko możliwy ale i bardzo przydatny! A może wolą Państwo NNW lub Casco? I taka opcja jest możliwa.


Gdzie można ubezpieczyć swój rower?

Na obecną chwilę, na rynku ubezpieczeń rowerów i rowerzystów konkurencja jest niewielka. W tym artykule napiszemy o trzech, najważniejszych graczach. Są to PZU, AXA i TU Europa. Co najważniejsze, ubezpieczenie OC, NNW można bez problemu zakupić nie wychodząc z domu. Wystarczy mieć dostęp do internetu i w taki oto prosty sposób zakupić ubezpieczenie OC, NNW czy casco online. Jest to niezwykle pomocne jeśli chcemy szybko takie ubezpieczenie roweru zakupić.

Szybko i przejrzyście, czyli TU Europa i ubezpieczenie roweru online

Jeśli chcesz szybko ubezpieczyć rower i chcesz to zrobić przez internet na pierwszy rzut oka wydaje się, iż najszybciej możesz to zrobić na stronie TU Europa. Wybierz opcję ubezpieczenia "Kup online". Możesz wybrać dowolną liczbę dni ubezpieczenia - od jednego dnia ochrony do 365 dni. Za jeden dzień ubezpieczenia osoby 24-letniej zapłacimy w TU Europa około 5 złotych, więc, jeśli planujemy jednodniowy wypad rowerowy w nieznane i niepewne lasy, łąki, góry warto pomyśleć o ubezpieczeniu siebie i roweru. Za 5 złotych za dzień mamy zapewnione:

 • ubezpieczenie NNW rowerzysty


 • ubezpieczenie OC rowerzysty

 • koszta poszukiwań i ratownictwa

 • koszta rehabilitacji można dokupić w ramach pakietu specjalnego, jednak zapewniają one zwrot kosztów do kwoty 300 złotych.

Ubezpieczenie OC, NNW i KR obejmuje teren Polski i stref przygranicznych z wyłączeniem Białorusi.

Co jednak jeśli chcemy ubezpieczyć nasz rower również przed kradzieżą? I tu się pojawiają magiczne słowa - nie da się. Niestety, w tej firmie, zapewne z powodu możliwości łatwego oszukiwania przez klientów online, ubezpieczenie od kradzieży roweru w TU Europa, czyli tak zwane casco nie jest możliwe do wykupienia.

AXA i mySafety a ubezpieczenie rowerzysty

Axa wraz z mySafety od połowy roku 2014 postanowiła ubezpieczyć również rowerzystów. Zgodnie z programem Twój Bezpieczny Rower ubezpieczyć możemy się od utraty roweru (Casco), złamania kości, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NNW) oraz śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego. Okres trwania ubezpieczenia może wynosić 12, 24 i 36 miesięcy. W zależności od wybranego pakietu, kwoty odszkodowania jak i cena ubezpieczenia są rożne. AXA i mySafety proponują nam następujące warianty ubezpieczenia roweru:

Pakiet Brązowy - ubezpieczenie roweru będzie kosztować od 126 zł za 12 miesiące do 315 zł za 36 miesięcy.

Pakiet Srebrny - ubezpieczenie roweru będzie kosztować od 137 złotych za rok do 359 zł za 36 miesięcy.

Pakiet Złoty - ubezpieczenie roweru będzie kosztować od 164 zł za rok ochrony do 399 złotych za 36 miesięcy ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia roweru i rowerzysty w AXA mamy zapewnioną następującą ochronę:

 • ochrona od utraty roweru do 500 złotych,

 • odszkodowanie za pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • odszkodowanie za złamanie kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 • odszkodowanie w razie śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Niestety, w ofercie AXA nie występuje nic takiego jak OC, czyli ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Oczywiście, jak łatwo się można domyśleć, wypłata odszkodowania w razie utraty roweru nie jest zbyt prosta. Jeśli w momencie kradzieży naszego roweru jesteśmy pod wpływem środków odurzających, pozostawiliśmy rower poza nasza posesją, lub na naszej posesji ale niezabezpieczony, jeśli nie mamy odpowiedniej ilości zamków, ochrony lub braliśmy udział w rozbojach lub aktach wandalizmu lub z powodu bardzo wielu innych czynników - odszkodowanie z tytułu Casco nam nie przysługuje.

Ochrona rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym zadeklarowałeś chęć przystąpienia do ubezpieczenia. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia rower może mieć najwyżej 3 lata i być ubezpieczany przez kolejne 3 lata - maksymalny wiek roweru to 6 lat. Rowerzysta z kolei musi być osobą pełnoletnią i nie może mieć więcej niż 70 lat.

PZU - ubezpieczenie roweru OC, NNW i Casco

Chcesz kupić ubezpieczenie roweru? PZU ma najwięcej dla nas do zaoferowania. W ramach usługi Bezpieczny Rowerzysta zapewniamy sobie:

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

 • ubezpieczenie OC rowerzysty,

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego do 3 000 zł,

 • ubezpieczenie casco roweru.

PZU w ramach NNW przejmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem roweru, do kwoty 50.000 zł. W ramach polisy możliwe jest:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100 proc. trwałego uszczerbku PZU wypłaca świadczenia w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku część sumy ubezpieczenia,

 • świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia,

 • zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10 proc. sumy ubezpieczenia,

 • dietę szpitalną.

W przypadku sumy ubezpieczenia OC roweru w PZU kwoty wynoszą od 10 000 do 200 000 złotych. W przypadku casco roweru suma ubezpieczenia sięga maksymalnie 5 000 zł.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć każdy zainteresowany, bez względu na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia. Ubezpieczenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością rozszerzenia ochrony poza jej granice. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest rowerzysta wymieniony w polisie, który wcale nie musi być właścicielem roweru; może być tylko jego użytkownikiem. Umowę można zawrzeć na rok, lub dowolny okres krótszy od roku, więc jest to niezwykle dogodne dla typowych, sezonowych rowerzystów.

Ile może nas kosztować takie ubezpieczenie obejmujące OC, NNW, Casco i ubezpieczenie bagażu podróżnego? Za miesiąc ochrony zapłacimy około 30 złotych, za 3 miesiące 60 złotych, natomiast za cały rok około 140 złotych. Oczywiście, ceny są orientacyjne i zależą w głównej mierze od naszego wieku i wybranej przez nas opcji.Powiązane tematy